Cloud pro kulturní dědictví Evropy

Komise zahájila dialog s členskými státy s cílem zahájit projekt Collaborative Cloud for Europe's cultural heritage

Evropská komise (EK) zahájila dialog s členskými státy o společném vytvoření kooperativního cloudu pro kulturní dědictví, který by pomohl chránit evropské kulturní poklady prostřednictvím digitální infrastruktury. Cloud se zaměřuje na podporu spolupráce a společné tvorby mezi kulturními, tvůrčími a technologickými odvětvími. S předpokládaným rozpočtem ve výši 110 milionů eur do roku 2025 z programu Horizon Europe bude Collaborative Cloud jedinečnou infrastrukturou, která umožní bezprecedentní mezioborovou a rozsáhlou spolupráci mezi odborníky, jako jsou učenci, kurátoři, archiváři a ochránci kulturního dědictví. EK očekává, že Collaborative Cloud poskytne špičkové technologie pro digitalizaci artefaktů, výzkum uměleckých děl a dokumentaci údajů, což vše by mělo významně pokročit a dodat nový digitální rozměr zachování, zachování a obnově kulturního dědictví. Jeho cílem je usnadnit přístup k pokročilým technologiím a odstranit překážky pro menší a vzdálené instituce. Dosud bylo digitalizováno pouze 30 až 50 % kulturních sbírek v Evropě. Statistiky jsou ještě nižší u trojrozměrných reprezentací velkých struktur a krajin kulturního dědictví, které jsou základem pro hloubkový vědecký výzkum. Většina používaných norem navíc není jednotná, dohledatelná ani bezpečná, což ohrožuje hmotné i nehmotné kulturní poklady Evropy. Práce právě začaly a EK zadala předběžné posouzení dopadů Cloudu, které provedlo osm nezávislých odborníků. Rozvoj Cloudu bude probíhat v rámci programu Horizon Europe, v rámci klastru „Kreativita, kulturní dědictví a začlenění“. Rozpočet určený na realizaci struktury, služeb a nástrojů pro infrastrukturu Cloud činí 110 milionů eur, přičemž výzvy k předkládání návrhů mají být vyhlášeny v letech 2023 a 2024.

Zdroj: ZDE.