Výzva EU k financování technologických infrastruktur

Evropa potřebuje technologické zkušebny, kde by průmysl mohl testovat a rozšiřovat nové výrobky

Než EU zahájí další rámcový program pro výzkum a inovace, měla by mít připravenou strategii pro technologické infrastruktury, říká spoluzpravodaj programu Horizon Europe Christian Ehler. Komisařka EU pro výzkum a inovace Mariya Gabrielová tento týden potvrdila, že Evropská komise má zájem vytvořit jasný přehled o všech technologických infrastrukturách v členských státech. To by odráželo úsilí, které EU v posledních 20 letech vynakládá na mapování výzkumných infrastruktur v rámci ESFRI, Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury, orgánu, jehož se účastní zástupci členských států a přidružených zemí spolu s Komisí. Mapa pak slouží jako podklad pro rozhodování o výstavbě společných výzkumných infrastruktur a podporuje konkurenceschopný a otevřený přístup k využívání těchto zařízení. Plán ESFRI umožňuje vědcům z celé Evropy vybrat si nejlepší laboratoře pro své experimenty. Podobný plán je nutný pro technologické infrastruktury, poskytující informace o zařízeních, vybavení, kapacitách a podpůrných službách, kde mohou průmysloví aktéři nalézt podporu pro komercializaci nových výrobků, postupů a služeb v plném souladu s předpisy EU. Technologické infrastruktury, stejně jako výzkumné infrastruktury, vyžadují vysoké investice jak do zakládání, tak do udržování současného stavu techniky. V současné době existují v Evropě velké regionální rozdíly, pokud jde o finanční podporu, roztříštěnost a nadnárodní dostupnost stávajících zařízení. Gabriel řekla, že EU potřebuje jasnější představu o tom, kde tyto infrastruktury jsou a jak je otevřít společnostem a inovátorům.

Zdroj: ZDE.