Obavy ohledně EIC inventors

S ohledem na zpětnou vazbu ohledně provádění EIC a po diskusi s Evropskou komisí na toto téma na jaře, vyjadřuje LERU své obavy ohledně EIC inventors

LERU (Liga evropských výzkumných univerzit) plně podporuje cíl Evropské komise zvýšit využívání výsledků výzkumu v EU. LERU však vyzývá Komisi, aby konzultovala s příslušnými zúčastněnými stranami konstruktivní řešení a způsoby, jak tohoto společného cíle dosáhnout. Koncept EIC inventors není koncipován ani na základě důkazů, ani na základě konzultací. Ve skutečnosti působí proti běžným a uznávaným postupům na univerzitách v celé Evropě, kde dochází k účinné komercializaci. Specifickým problémem je definice EIC inventors v pracovním programu EIC na období 2021–2022. „Vynalézání“ je uznávaný pojem, široce používaný v mezinárodním patentovém právu a ve vnitrostátních právních předpisech. Definice EIC to neodráží, ale bez užitku směšuje konkrétní pojmy „vynález“ a „autorství“. Pojmy jako „oprávnění vystupovat“ nebo „jakékoli odpovídající zveřejnění“ navíc vytvářejí nejistotu, prostor pro nedorozumění a možné zneužití. Výzkum v rané fázi a přechodové aktivity financuje EIC pathfinder. Potenciální obchodní partneři, kteří jsou vždy obtížně identifikovatelní pro výsledky výzkumu v rané fázi, mohou vyžadovat exkluzivitu jako podmínku pro další vývoj dané technologie, zejména v oblastech s velmi vysokými náklady na vývoj, jako je například objev léčiv. Tato exkluzivita nemůže být u projektů EIC zaručena, pokud nebude udělena výjimka od EIC inventors. Žádost o výjimku případ od případu vede k dodatečné byrokracii žadatelů. Vytváří také období nejistoty, zejména pokud trvá dlouho, než je výjimka udělena. V neposlední řadě by žádost o výjimku mohla poškodit jeden z nejzásadnějších prvků účinného systému přenosu technologií, a to vztah důvěry mezi výzkumnou institucí a výzkumným pracovníkem. Na základě obav LERU vypracovala sadu doporučení, dostupná jsou spolu s kompletním prohlášením ZDE.

Zdroj: ZDE.