Widening programu Horizon 2020

Kroky ke snížení rozdílů ve výzkumu a inovacích mezi východem a západem v programu Horizon 2020 nemůže nahradit nedostatek reforem a investic v zaostávajících členských státech

Úsilí EU o snížení rozdílů ve výzkumu a inovacích mezi východem a západem by mělo být podpořeno investicemi a reformami v členských státech, uvádí auditor EU ve zprávě o přezkumu režimů financování, které zřídila Evropská komise s cílem pomoci překlenout propast. Země, které do EU vstoupily po roce 2004, mají poměrně málo vyvinuté výzkumné a inovační systémy, mají nižší skóre v lize EU v oblasti výzkumu a inovací a dostávají méně grantů EU ve srovnání se zeměmi západní Evropy s dlouholetou tradicí v investování do výzkumu. Ve snaze tuto situaci změnit vypracovala EU plán na rozšíření účasti v rámcovém programu Horizon 2020, tzv. widening. Auditoři však tvrdí, že tato opatření mohou pouze postrčit země správným směrem – a sama o sobě nemohou vyvolat změny potřebné ke zlepšení vnitrostátních výzkumných a inovačních systémů. Jak poznamenávají auditoři, národní reformy a úroveň investic do výzkumu a inovací jsou klíčovým určujícím faktorem výkonnosti země v programech financování EU. Loni se členské státy EU dohodly, že zvýší veřejné a soukromé investice do výzkumu a vývoje na 3 % HDP, ale pakt není závazný a cíle zatím dosáhlo jen velmi málo zemí. V roce 2020 činily průměrné investice do výzkumu a inovací v EU 2,3 % HDP, zatímco ve skupině 15 rozšiřujících se zemí investovaly více než 2 % pouze Slovinsko a Česko. Auditoři uvedli, že rozšiřující se opatření v rámci programu Horizon 2020 správně řešila otázky, na nichž je založena mezera ve výzkumu a inovacích, ale projekty nebyly rovnoměrně rozděleny. Čtyři země absorbovaly 60 % všech prostředků. V novém programu, který začal v roce 2021, EU více než ztrojnásobila rozpočet na rozšíření. Evropský účetní dvůr, který zprávu vypracoval, připravuje následný audit k posouzení plného dopadu rozšiřujících se projektů, z nichž většina stále probíhá.

Zdroj: ZDE.