EK k udělování statusů kandidátských zemí

Evropská komise doporučila Radě, aby potvrdila perspektivu Ukrajiny, Moldavska a Gruzie stát se členy EU a přeložila své stanovisko k udělení statusu kandidátské země

Evropská komise na pozvání Rady předložila svá stanoviska k žádosti o členství v EU, kterou předložily Ukrajina, Moldavská republika a Gruzie. Stanoviska vycházejí z hodnocení Komise s ohledem na tři kritéria pro vstup do EU dohodnutá Evropskou radou: politická kritéria, ekonomická kritéria a schopnost země převzít závazky vyplývající z členství v EU (Acquis EU). Stanoviska rovněž zohledňují úsilí Ukrajiny, Moldavska a Gruzie při plnění jejich závazků vyplývajících z dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu, které pokrývají významné části Acquis EU. Evropská komise doporučila Radě, aby Ukrajině, Moldavsku a Gruzii byla potvrzena perspektiva stát se členy Evropské unie. Komise doporučuje, aby byl Ukrajině a Moldavsku udělen status kandidátské země za předpokladu, že budou učiněny kroky v řadě oblastí a v případě Gruzie, jakmile bude vyřešen určitý počet priorit. Na základě stanovisek Evropské komise budou nyní členské státy EU muset jednomyslně rozhodnout o dalších krocích.

Zdroj: ZDE.