28 nových projektů Euratom

Euratom zahájil 28 nových projektů a nové partnerství Euratom Research v hodnotě 100 milionů eur

Dne 17. června 2022 bylo podepsáno 28 nových grantových dohod v rámci programu Euratom pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2022. Vedle toho Komise také zahájila nové spolufinancované Evropské partnerství pro výzkum v oblasti radiační ochrany a detekce ionizujícího záření PIANOFORTE, jehož cílem je bezpečnější využívání a lepší ochrana lidí a životního prostředí, které bude rovněž financováno z výzvy k předkládání návrhů v roce 2021. Celkový rozpočet výzvy je 100 milionů eur. Komise obdržela 51 návrhů zahrnujících všech 16 témat definovaných v pracovním programu Euratomu na období 2021–2022. Tyto činnosti přispějí ke zlepšení jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a bezpečného využívání jaderné energie a bezmotorového využití ionizujícího záření. Nové projekty Euratomu jsou rozprostřeny mezi 25 členských států, Ukrajinu a tyto třetí země: Spojené království, Švýcarsko, Norsko, Japonsko a Spojené státy.

Zdroj: ZDE.