Informace kódovaná v molekulách

Českým vědcům se podařilo zakódovat informace na molekulární úrovni

Nová metoda na hranici chemie a moderních technologií přináší způsob, jak zakódovat informaci na molekulární úrovni. Jedná se zjednodušeně o technologii bezkontaktních čipů RDIF realizovanou na molekulární úrovni. Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR vytvořili molekuly, do kterých se dají zabudovat ionty lanthanoidů, vzácných kovových prvků se speciálními paramagnetickými vlastnostmi, které umožňují ladit odezvu molekuly v magnetickém poli. Odezva pak může sloužit jako nosič digitální informace a je čitelná prostřednictvím nukleární magnetické rezonance. Molekuly je možné spojovat a kombinovat a tím „ukládat“ komplexnější digitální informace, přičemž s počtem použitých prvků vzrůstá počet možných kódů. Čtyři různé prvky mohou poskytnout 65 535 kódů, využitelných prvků je celkem dvanáct. Představený molekulární systém využívá čtyři lanthanoidy a je schopen 16bitového kódování. Při využití zbylých lanthanoidů by mělo být možné kódovat v 64bitech a výše. Vědecký tým plánuje aplikaci systému v chemii, farmacii, ale také v telemedicíně a jiných sektorech zaměřených na vývoj inovativních technologií. Metoda by měly být využitelná například při značení buněk, léků, nebo dokonce i bankovek.

Zdroj: ZDE.