Třetina největších společností nulové emisní cíle

Od loňského roku se mnohem více zemí a velkých společností zavázalo snížit své čisté emise na nulu. Podrobnosti o tom, jak toho chtějí dosáhnout, ale stále chybí

Více než třetina největších veřejných společností na světě spolu se zeměmi představujícími většinu světové ekonomiky má nyní cíle snížit čisté emise skleníkových plynů na nulu. U mnoha těchto příslibů však chybí základní podrobnosti o tom, jak jich bude dosaženo nebo jak budou ověřeny. Výzkumné konsorcium nazvané Net Zero Tracker provedlo inventuru veřejně dostupných klimatických příslibů více než 4000 subjektů, včetně veřejně obchodujících společností, měst, států a zemí. Od té doby, co konsorcium v březnu 2021 poprvé prošlo tímto cvičením, došlo k výraznému zlepšení. Země, které představují 91 % světové ekonomiky, učinily nulové závazky oproti pouhým 68 % v loňském roce. Tyto závazky se nyní vztahují na země, které vytvářejí 83 % celosvětových emisí skleníkových plynů a žije v nich 80 % světové populace, oproti loňským 61 a 52 %. Také korporace dosáhly zlepšení, protože pouze pětina společností sledovaných výzkumníky oznámila plány na nulové emise do konce roku 2020, zatímco nyní je to třetina. Téměř polovina společností vyrábějících fosilní paliva se zavázala k nulovým emisím. Nadprůměrné cíle měly i společnosti zastupující uhlíkově náročný materiálový a dopravní průmysl. Ambice sice vzrostly, ale stále není jasné, jak jich bude dosaženo a jak bude pokrok potvrzen. Podle zprávy „celou krajinou stále prostupuje alarmující nedostatek důvěryhodnosti“, ať už jde o nedostatek informací o tom, jak budou uhlíkové kompenzace využity ke splnění cílů, nebo o absenci prozatímních cílů. To vyvolává obavy, že jinak chvályhodné sliby nulových emisí jsou způsobem, jak odvést pozornost. Aby se zlepšila kvalita, a nikoli pouze množství cílů, navrhuje zpráva rozšířit předpisy tak, aby jasně definovaly, jaké závazky a ohlašovací mechanismy by měly být vyžadovány pro cíl nulových emisí.

Zdroj: ZDE.