CESAER zveřejnil dokument o podpoře převratných inovací

Dne 9. května 2022 vydala asociace CESAER sdružující vysoké školy vědy a techniky poziční dokument

Dokument s názvem „Podpora disruptivních inovací podporou nových myšlenkových postupů a spoluvytvářením inovací“ zdůrazňuje význam vhodných rámcových podmínek a udržitelného financování pro zavedení postupů společného vytváření a rozvoj správných dovedností a myšlení na univerzitách i mimo ně, aby byla zajištěna bezpečná a udržitelná budoucnost. Dokument CESAER přináší čtyři klíčová sdělení:

  • „pěstovat“ talenty a zaujmout lidi;
  • posílit inovační ekosystémy rozvojem lepších procesů spolupráce pro otevřené inovace,
  • podporovat a provádět vědecké poznatky,
  • podporovat přístup založený na riskování s cílem podpořit převratné inovace.

Současný dokument navazuje na předchozí dokument CESAER o posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) tím, že pokročil v hraničním výzkumu řízeném výzkumnými pracovníky za účelem podpory převratných inovací. S ohledem na nadcházející konferenci „Europe as a Leader in Disruptive Innovation“, kterou pořádá francouzské předsednictví Rady Evropské unie, CESAER vyzývá instituce EU, aby plně uznaly ústřední úlohu vysokých škol v oblasti vědy a techniky při podněcování převratných inovací v celé společnosti.

Zdroj: ZDE.