Švýcaři stále vyloučeni z Horizon Europe

Země oznámila další alternativy pro své výzkumné pracovníky a chce posílit svůj kvantový a kosmický sektor

Švýcarsko oznámilo řadu nových iniciativ v oblasti financování výzkumu, které mají z velké části kompenzovat jeho pokračující vyloučení z rámcového programu EU Horizon Europe. Kromě toho, že opakuje výzvy programu Horizon, z nichž je vyloučen, země prohlásila, že chce navázat více výzkumných dohod se zeměmi mimo EU a posílit svou výzkumnou zdatnost v kvantovém a kosmickém výzkumu. Kvůli diplomatické patové situaci ohledně širších vztahů Bernu s Bruselem není Švýcarsko v současnosti přidruženo k Horizon Europe, což znamená, že jeho výzkumní pracovníci nemohou žádat o individuální granty, jako jsou granty od Evropské rady pro výzkum (ERC), a musí si najít vlastní peníze, aby se připojili ke konsorciím. Švýcarsko již uvedlo, že vyčlení peníze na účast výzkumných pracovníků v konsorciích, a vytvořilo vlastní ekvivalentní verze ERC a dalších grantů. Dne 4. května oznámila federální rada země další finanční tranši na tato opatření, která financuje švýcarské výzkumné pracovníky, aby se připojili k výzvám programu Horizon v roce 2022, které jsou pro ně stále přístupné, a náhradním domácím grantům. Loni švýcarská vláda vyčlenila na pokrytí těchto alternativ částku odpovídající 543 milionům eur. Letos to bude 639 milionů eur. Kromě toho švýcarská vláda oznámila řadu dodatečných finančních prostředků na financování priorit, které budou pokračovat bez ohledu na status sdružení k Horizon Europe. Prvním je částka odpovídající zhruba 14 milionům eur, která má pomoci uzavřít nové dohody o globálním výzkumu s dalšími zeměmi. Druhým je grant ve výši 10 milionů eur v letech 2023–24 na novou národní kvantovou iniciativu, což je oblast, v níž je Švýcarsko obzvláště silné.

Zdroj: ZDE.