ERC o pokročilých grantech ERC Advanced Grants

Evropská rada pro výzkum zveřejnila předběžné údaje o návrzích předložených v rámci výzvy ERC Advanced Grants uzavřené 28. dubna 2022

ERC obdržela 1 647 návrhů. To znamená pokles o 5 % ve srovnání s výzvou v roce 2021, kdy bylo podáno 1 735 žádostí. Nejvíce žádostí bylo podáno v oblasti fyzikálních věd a inženýrství (716), následovaly sociální vědy a humanitní vědy (471) a vědy o živé přírodě (460). Ženy předložily 23 % návrhů. To je vyšší procento než v případě výzvy v roce 2021, kdy 20,8 % návrhů předložily ženy. V pracovním programu ERC vyčlenila vědecká rada ERC 555 milionů eur na odhadovaných 223 ERC Advanced Grants v roce 2022. Tyto částky se stále mění. Evropská rada pro výzkum nyní zahajuje hodnocení návrhů. Oznámení vybraných projektů je plánováno na začátku dubna 2023. ERC Advanced Grants jsou určeny na podporu vynikajících vědců a akademických pracovníků v jakémkoli oboru ve stádiu kariéry, kdy jsou již etablovanými výzkumnými špičkami s uznávanými výsledky v oblasti výzkumu.

Zdroj: ZDE.