Nové genové technologie

V rámci strategie Farm to Fork hledá Evropská komise názory na nové genové techniky

Evropská komise zahájila 29. dubna 2022 veřejnou konzultaci a vyzývá občanskou společnost, veřejné orgány, provozovatele podniků a všechny, kdo mají zájem, aby se vyjádřili k novým genovým technologiím (NGT) pro rostliny. NGT jsou schopné měnit genetický materiál organismů, který by mohl být použit pro potravinářské, průmyslové nebo farmaceutické účely. Tyto nové techniky, které umožňují rychlejší, specifičtější a účinnější chovné procesy, byly vyvinuty v posledních dvou desetiletích. Očekává se, že budou expandovat. Na žádost Rady Komise v loňském roce zveřejnila studii, která zdůrazňuje, že sítě NGT mají potenciál přispívat k udržitelným zemědělsko-potravinářským systémům v souladu s cíli evropské strategie Zelené dohody a strategie Farm to Fork. V posledních několika měsících Komise vyvíjela politické opatření týkající se zařízení získaných pomocí sítí NGT. Očekává se, že zahájení veřejné konzultace přispěje k této práci a k vypracování nového regulačního rámce. Více informací je dostupných na odkazu ZDE.

Zdroj: ZDE.