Klimaticky neutrální města do roku 2030

Komise oznámila účast 100 měst v misi EU pro klimaticky neutrální a inteligentní města do roku 2030

Dne 28. dubna 2022 Evropská komise oznámila 100 měst EU, která se do roku 2030 zúčastní mise EU pro 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst. Města byla vyzvána, aby vyjádřila svůj zájem stát se součástí mise v listopadu 2021. Výzva byla ukončena dne 31. ledna 2022. Těchto 100 měst se nachází ve všech 27 členských státech, dalších 12 měst se nachází v zemích přidružených nebo s potenciálem být přidruženy k programu Horizon Europe. Z České republiky bylo vybráno město Liberec. Rozpočet mise Horizon Europe na období 2022-23 bude činit 360 milionů eur. Akce v oblasti výzkumu a inovací se budou zabývat čistou mobilitou, energetickou účinností a ekologickým urbanismem a nabídnou možnost budovat společné iniciativy a rozvíjet spolupráci v součinnosti s ostatními programy EU. Jako další krok vyzve Komise 100 vybraných měst k vypracování smluv Climate City, které budou obsahovat celkový plán pro neutralitu klimatu ve všech odvětvích, jako je energetika, budovy, nakládání s odpady a doprava, spolu se souvisejícími investičními plány. Do tohoto procesu budou zapojeni občané, výzkumné organizace a soukromý sektor. Celkem se o členství v misi ucházelo 377 měst. Jako první krok nezávislí odborníci vyhodnotili každé vyjádření zájmu. Jako druhý krok Komise uplatnila další kritéria, aby zajistila zeměpisnou rovnováhu a různorodou skupinu měst z hlediska velikosti, dopadu a inovativních myšlenek.

Zdroj: ZDE.