Kanada spouští inovační agenturu

Kanada ohlásila řadu iniciativ v oblasti výzkumu a vývoje, a tím se mimo jiné přiblížila přidružení k Horizon Europe

Země už dlouho žehrá na nedostatek firemních inovací a spin-out úspěchy, neboť míra výdajů podniků na výzkum a vývoj je nejnižší v G7. „Vynálezy nestačí,“ varuje kanadský rozpočet na rok 2022, zveřejněný začátkem měsíce. „Kanaďané a kanadské firmy musí vzít své nové nápady a nové technologie a proměnit je v nové produkty, služby a rostoucí podniky.“ Nejenže Kanada vykazuje nízkou míru výdajů podniků na výzkum a vývoj, ale tato míra za poslední dvě desetiletí klesla o třetinu, zatímco skupina G7 celkově vzrostla. V počtu patentů na hlavu také výrazně zaostává za Japonskem, Německem a USA. Součástí nápravy je podle menšinové liberální vlády v zemi nová kanadská agentura pro inovace a investice, která má pomáhat podnikům růst a vytvářet pracovní místa. Jak bude nová agentura přesně fungovat, bude určeno „po konzultaci s předními kanadskými a mezinárodními odborníky“, uvedla mluvčí ministerstva financí Kanady. Má však být vytvořena po vzoru inovačních agentur v Izraeli a Finsku, jimž se připisuje zásluha na jejich proměně v technologicky vyspělé ekonomiky. Bude fungovat za „tržních podmínek“ a bude „provozně nezávislá“, ale stále bude „odpovědná“ vládě, řekla mluvčí. Rozpočet agentury bude v prvních pěti letech činit jednu miliardu dolarů, což odpovídá 740 milionům eur. Je tedy zhruba ve stejném měřítku jako nová britská Agentura pro pokročilý výzkum a vynálezy (Advanced Research and Invention Agency – ARIA), která se modeluje podle americké Agentury pro pokročilé obranné výzkumné projekty, nikoliv podle izraelských či finských orgánů.

Zdroj: ZDE.