VaVaI prioritou nové vlády

V programovém prohlášení nové vlády ČR má oblast vědy a výzkumu oproti předchozím obdobím svou vlastní kapitolu

Oblast vědy a výzkumu se řadí mezi priority nové vlády. Problematice se bude věnovat Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR pod vedením ministryně Heleny Langšádlové. Vládní prohlášení pro Vědu, výzkum a inovace stojí na pěti pilířích: moderní, koordinovaný a transparentní systém řízení; lidské zdroje; financování výzkum; transfer technologií; publicita vědy a výzkumu. Dle prohlášení jsou vědecké a inovační aktivity a vědecké poznání klíčovým předpokladem budování ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou, napomáhají kulturnímu a duchovnímu rozvoji společnosti i celkové modernizací veřejné správy, stejně jako realizaci veřejných politiky založených na datech. Dále jsou nezbytnou podmínkou pro udržitelná a úspěšná řešení aktuálních společenských výzev a pro schopnost flexibilní a adekvátní reakce na nastupující trendy, jako je například digitální a zelený přechod. Úplný text Programového prohlášení vlády České republiky za oblast vědy, výzkumu a inovací je dostupný ZDE.

Zdroj: ZDE.