Ukrajina se přizpůsobuje EVP

Pod hrozbou Ruska se Ukrajina snaží posílit svou účast v mezinárodním výzkumu

Ukrajina pracuje na reformách, které mají urychlit její integraci do nově zrekonstruovaného Evropského výzkumného prostoru (EVP). Zatímco se Ukrajina snaží zvýšit svou účast v mezinárodním výzkumu, země zůstává uvězněna mezi EU a Ruskem. Současná vláda usiluje o členství v EU a NATO a v současné době přizpůsobuje svůj systém výzkumu a vývoje tak, aby těžil ze zvýšené spolupráce se západní Evropou. Ukrajina nedávno podepsala dohodu s Evropskou komisí, že se jako plně přidružený člen připojí k programu Horizon Europe. První dohoda o vědě a technologiích s EU pochází z roku 2002 a v roce 2015 se Ukrajina připojila také k programu Horizon 2020. Nyní chce vláda posílit svou pozici v obnoveném EVP, plánu EU na vytvoření jednotného trhu pro výzkum se společnými investičními cíli, novým systémem hodnocení výzkumu a sdílených politických priorit, zásadami a hodnotami v oblasti výzkumu a vývoje. Za tímto účelem vláda zřídila skupinu ukrajinských odborníků, kteří by se připojili k pracovním skupinám výboru ERAC, orgánu Rady EU, politického poradního výboru EU pro výzkum a inovace, jehož úkolem je řídit realizaci EVP. Ukrajina nyní zavedla konkurenceschopný systém přidělování výzkumných grantů a plánuje každoročně zvyšovat rozpočet Národního výzkumného fondu. Vláda chce také do konce letošního roku dokončit jednání s COST, prvním programem EU pro spolupráci v oblasti výzkumu, a umožnit ukrajinským výzkumným pracovníkům snadnější spolupráci s kolegy v EU. Jednání probíhají s Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) a jsou podnikány kroky k zavedení otevřené vědy do svého systému výzkumu a vývoje a je připravován právní rámec umožňující výzkumným infrastrukturám v zemi připojit se k evropským konsorciím.

Zdroj: ZDE.