Další generace vlastních zdrojů EU

Evropská komise přišla s návrhem další generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU

Komise navrhla stanovit další generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU předložením tří nových zdrojů příjmů první vychází z příjmů z obchodování s emisemi (ETS), druhý využívá zdroje vytvořené navrhovaným mechanismem EU pro přizpůsobení se uhlíkovým hranicím a třetí vychází z podílu zbytkových zisků nadnárodních společností, které budou přerozděleny členským státům EU v rámci nedávné dohody OECD/G20 o přerozdělení zdanitelných práv („první pilíř“). Očekává se, že tyto nové zdroje příjmů přinesou v letech 2026 až 2030 plnou rychlostí do rozpočtu EU v průměru až 17 miliard eur ročně. Nové vlastní zdroje pomohou splatit finanční prostředky, které EU získala na financování grantové složky NextGenerationEU. Nové vlastní zdroje by měly financovat také Sociální klimatický fond. Ten je zásadním prvkem navrhovaného nového systému obchodování s emisemi, který se vztahuje na budovy a silniční dopravu, a přispěje k zajištění toho, že přechod na dekarbonizované hospodářství nikoho neopomene. Návrh vychází ze závazku Komise přijatého v rámci politické dohody o dlouhodobém rozpočtu na období 2021 až 2027 a nástroji pro obnovu NextGenerationEU. Po přijetí tento balíček posílí reformu systému příjmů zahájenou v roce 2020 zahrnutím vlastních zdrojů z nerecyklovaného plastového odpadu.

Zdroj: ZDE.