Financování paušálními částkami v Horizon Europe

EUA, CESAER a EARTO vyzývají k opatrnosti při využívání financování paušálními částkami v programu Horizont Evropa

Asociace evropských univerzit (EUA), univerzitní asociace CESAER a Evropská asociace výzkumných a technologických organizací (EARTO) vydaly společné prohlášení po zveřejnění zprávy Evropské komise o hodnocení pilotního projektu paušálních částek 2018–2020: Analýza kvalitativní a kvantitativní zpětné vazby. Tato průběžná analýza dochází k závěru, že financování paušálními částkami v praxi funguje a může být podle současného přístupu využíváno ve větší míře. Zároveň však zdůrazňuje důležité nedostatky. V posledních letech EUA a partnerské organizace vyjádřily obavy z nezamýšlených důsledků přístupu k financování paušálními částkami, které se v analýze objevují. Například využívání financování paušálními částkami pro větší konsorcia vede k přístupu neochotnému riskovat, pokud jde o výběr partnerů a spolupráci mezi nimi. To vytváří negativní dopad, pokud jde o rozšíření účasti a posílení cílů celoevropské spolupráce. Navíc, jelikož se jedná o včasné hodnocení, ve zprávě chybí úplné zkušenosti koordinátorů, jakož i plný účinek financování paušálními částkami na řízení grantů, včetně konečných plateb a podávání zpráv, a jeho dopad na výsledky výzkumu, vývoje a inovací. EUA a její partneři se proto domnívají, že rozšíření využití financování paušálními částkami je předčasné, a vyzývají k opatrnosti při výkladu průběžné analýzy a radí vyčkat konečného a důkladného hodnocení pilotního projektu. Změny týkající se způsobů financování by měly být zváženy jako součást průběžného hodnocení programu Horizon Europe, a to na základě úplných důkazů.

Zdroj: ZDE.