Spor o vakcínu proti Covid-19

Rozhořel se spor o to, kdo je vynálezcem vakcíny farmaceutické firmy Moderna

Moderna Inc., známá svou vakcínou proti onemocnění Covid-19, údajně podala příslušnou patentovou přihlášku k patentovému a známkovému úřadu Spojených států, aniž by uvedla jména tří vládních vědců Spojených států, kteří pracují pro Národní institut zdraví (NIH) a kteří se podíleli na vývoji vakcíny. Spor by mohl znamenat, že práva duševního vlastnictví k vakcíně by mohla být sdílena mezi Modernou a americkou vládou. Pokud by tři vědci z NIH byli nakonec uznáni za spoluvynálezce vakcíny, byl by NIH považován za spoluvlastníka a jako takový by mohl udělovat licenční smlouvy, aniž by vyžadoval souhlas firmy Moderna. To by zase mohlo mít významné dopady na dostupnost vakcíny po celém světě, zejména v nejméně rozvinutých regionech. Vědci z NIH spolupracovali s výzkumníky firmy Moderna na vývoji hlavní patentové přihlášky, messenger RNA (mRNA), spočívající v konkrétní genetické sekvenci, která umožňuje vakcíně vyvolat v našem těle imunitní reakci. Moderna uznala spolupráci a přínos tří vědců z NIH při vývoji vzorce, ale nepovažuje je za spoluvynálezce, protože tvrdí, že sekvence pro mRNA byla dosažena jejími vlastními vědci. Zástupce NIH zase tvrdí, že zmiňovaní vědci hráli podstatnou roli při vývoji klíčových prvků genetické sekvence. Pro tuto chvíli byla přihláška patentu podána, ale patent nebyl vydán. Pokud současný spor vyústí v situaci spoluvlastnictví vakcíny mezi Modernou a NIH, mohly by být podepsány dodatečné licenční smlouvy, které by ovlivnily dostupnost a cenu vakcíny.

Zdroj: ZDE.