Politická dohoda o evropském partnerství

Předsednictví dosáhlo politické dohody o evropském partnerství v oblasti metrologie

Velvyslanci EU vyjádřili dne 8. října 2021 podporu politické dohodě dosažené s Evropským parlamentem dne 28. září o evropském partnerství v oblasti metrologie. Partnerství je jednou z prioritních oblastí balíčku návrhů na institucionalizovaná evropská partnerství v rámci programu Horizon Europe. Tato podpora přibližuje dokončení balíčku partnerství. Mezi hlavní prvky obsažené v prozatímně schváleném textu patří to, že EURAMET (evropské sdružení národních metrologických ústavů) zajistí realizaci metrologického partnerství řízením finančního příspěvku EU. Tento příspěvek bude činit až 300 milionů eur. Příspěvky zúčastněných států pokryjí administrativní náklady, které jsou omezeny na 5 % celkového rozpočtu partnerství. Obecně je cílem partnerství v oblasti metrologie například rozvoj nových výzkumných kapacit v rámci nových evropských metrologických sítí do roku 2030; podpora prodeje nových inovativních produktů a služeb prostřednictvím využití a přijetí nových metrologických schopností v nově vznikajících technologiích do roku 2030; či přispět k dosažení cílů EU v oblasti digitálních a zelených přechodů. Pro zajištění transparentnosti a otevřenosti programu se v rozhodnutí navrhuje, aby výzvy k podávání návrhů v rámci metrologického partnerství byly zveřejňovány na portálu Horizon Europe včas a uživatelsky vstřícně a aby byly široce propagovány a propagovány s cílem zvýšit účast nově příchozích. Výbor EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) bude o spisu hlasovat 14. října a plenární hlasování v prvním čtení je naplánováno na polovinu listopadu. Poté se spis vrací Radě k potvrzení, po němž následuje podpis a zveřejnění.

Zdroj: ZDE.