Kompetenční centrum pro participativní a poradní demokracii

Evropská komise zřídila ve svém Společném výzkumném středisku kompetenční centrum pro participativní a poradní demokracii

Kompetenční centrum bylo zřízeno 6. října 2021 a bude podporovat partnerství a poskytovat poradenství, nástroje a zdroje pro posílení zapojení občanů do politiky. Vzestup občanských shromáždění v posledních letech v Evropě ukázal jak rostoucí poptávku občanů podílet se na tvorbě zákonů a veřejných politik, tak to, že tato účast je klíčem k budování důvěry v instituce a posílení demokracie jako celku. Podle Komise bylo kompetenční centrum zřízeno proto, aby pomáhalo institucím a organizacím EU budovat jejich kapacity na podporu projektů a politik participativní nebo poradní demokracie. Cílem je, aby všichni tvůrci politik začali s jakýmkoli politickým souborem tím, že prozkoumají, jak do tohoto procesu zapojit občany. Již se pracuje na několika pilotních projektech – od zelených měst po budoucí řešení mobility. Kompetenční centrum podporuje prioritu Komise pro nový tlak na evropskou demokracii. Cílem je poskytnout Evropanům silnější úlohu při rozhodování, a to prostřednictvím iniciativ, jako je Konference o budoucnosti Evropy a Akční plán evropské demokracie. Nové kompetenční centrum řízené SVS bude pracovat například na politickém poradenství, vzdělávacích akcích, bude sloužit jako úložiště znalostí a databáze organizací a projektů občanské angažovanosti v EU, vytvářet sítě pro tvůrce politik a výzkumníky či poskytovat virtuální prostory i fyzické prostory pro sdílení myšlenek.

Zdroj: ZDE.