Mise EU k řešení hlavních výzev

Dne 29. září 2021 vydala Evropská komise sdělení o pěti misích EU, jejichž cílem je řešit velké výzvy

Výzvy se týkají oblasti zdraví, klimatu a životního prostředí a dosáhnout v těchto oblastech ambiciózních a inspirativních cílů. Novinka programu Horizon Europe a také originální koncepce v politice EU, která pod vedením devíti členů kolegia spojuje několik útvarů Komise, mise podpoří výzkumem s cílem dosáhnout evropských priorit a nalézt odpovědi na některé z největších výzev, kterým dnes Evropa čelí: boj proti rakovině, přizpůsobení se změně klimatu, ochrana oceánu, moří a vod, život v ekologičtějších městech a zajištění zdravé půdy a potravin. Mise jsou novým nástrojem, který zahrnuje soubor akcí, jako jsou výzkumné a inovační projekty, politická opatření a legislativní iniciativy, s cílem dosáhnout konkrétních cílů s velkým společenským dopadem a ve stanoveném časovém rámci. Cílem pěti misí bude do roku 2030 přinést řešení klíčových globálních problémů. Mise jsou ukotveny v programu Horizont Europe a jejich provádění bude při vývoji nových řešení daleko přesahovat rámec výzkumu a inovací. Fungují jako portfolio akcí zahrnujících různé nástroje, obchodní modely a veřejné a soukromé investice na úrovni EU, na vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Aby byly mise úspěšné, bude klíčová podpora z jiných evropských a národních programů. Každá mise bude mít konkrétní časový rámec a rozpočet přizpůsobený jejím úkolům a prováděcímu plánu.

Zdroj: ZDE.