Otevřený přístup v H2020

Výsledky studie o otevřeném přístupu v programu Horizont 2020 jsou k dispozici

Dne 6. září 2021 zveřejnila Evropská komise výsledky a datové soubory studie, která monitorovala mandát otevřeného přístupu v programu Horizon 2020. Zpráva zkoumá, sleduje a kvantifikuje soulad s požadavky otevřeného přístupu programu Horizon 2020, a to jak pro publikace, tak pro údaje z výzkumu. Výsledky ukazují trvalý nárůst v průběhu let a průměrnou úspěšnost 83 % otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. V čele úspěchu stojí pilíř Excellent Science s 86% mírou otevřeného přístupu. Vedoucími subjekty v rámci tohoto pilíře jsou Evropská rada pro výzkum (ERV) a program Budoucnost a vznikající technologie (FET) s mírou otevřeného přístupu přes 88 %. Studie je zakončena konkrétními doporučeními ke zlepšení kontroly dodržování politiky v rámci programu Horizon Europe, který má pro otevřenou vědu přísnější a komplexnější soubor práv a povinností. Plán správy údajů a datové soubory studie jsou rovněž k dispozici na stránkách data.europa.eu, oficiálním portálu pro evropská data. Studie je dostupná ZDE.

Zdroj: ZDE.