Boj o výdaje nejen na Horizon Europe 2022

Evropský parlament se snaží zablokovat navrhované snížení rozpočtu na výzkum a vývoj na příští rok o 316 milionů eur

Poslanci tvrdí, že klimatických cílů EU nebude možné dosáhnout, pokud členské státy budou nadále odkládat investice do výzkumu a vývoje. Evropský parlament chce, aby členské státy zastavily navrhované snížení rozpočtu Horizon Europe na rok 2022 o 316 milionů eur. Začátkem letošního roku členské státy prohlásily, že by se EU měla zaměřit na to, aby nejprve utratila fond na obnovu pandemie a aby peníze z víceletého rozpočtu EU přesunula na konec programu Horizon Europe, který potrvá do roku 2027. Toto „přetřásání“ mezi Komisí, Radou a Parlamentem nevyhnutelně končí kompromisem, který škrtá ve výzkumných programech, a to navzdory tomu, že Parlament přitvrdil. Ještě v červnu Evropská komise navrhovala utratit téměř 12,2 miliardy eur ze sedmiletého programu pro výzkum a inovace během roku 2022, ale členské státy tvrdily, že po těchto investicích není dostatečná poptávka. Bez souhlasu Parlamentu nelze učinit žádné konečné rozhodnutí. Poslanci parlamentu se zavázali spolupracovat na zrušení škrtů, které navrhla Rada EU. Členské státy také chtějí, aby se rozpočty pro Digitální Evropu snížily o 50 milionů EUR a pro InvestEU o 45,5 milionu eur. Celkové škrty navržené pro rok 2022 jsou o 1,4 miliardy EUR nižší než návrh Komise. To vše má vliv na to, kolik výzkumných projektů bude v příštím roce financováno. V červnu byly zveřejněny pracovní programy Horizont Europe na období 2021–2022, které vymezují výzvy, jejich rozsah, rozpočet a termíny. Konečné financování přidělené na každou výzvu však podléhá rozhodnutí Rady a Parlamentu. O rozpočtu na rok 2022 se bude jednat mezi členskými státy a parlamentem, přičemž dohoda bude vyžadovat souhlas většiny členských států a definitivní zelenou od poslanců Evropského parlamentu. Nedojde-li v příštích měsících k dohodě, předloží Komise nový návrh ročního rozpočtu, což je proces, který by se mohl protáhnout do roku 2022.

Zdroj: ZDE.