EIT hledá nové členy do své správní rady

Evropský inovační a technologický institut zveřejnil výzvu k vyjádření zájmu až pro sedm nových členů správní rady

Výzva k vyjádření zájmu je otevřena do 29. října 2021. Správní radu EIT tvoří 15 evropských inovačních lídrů, pozorovatel z Evropské komise jmenovaný Evropskou komisí a také zástupce Evropské komise. Správní rada zajišťuje strategické vedení EIT a je při svém rozhodování nezávislá. Správní rada konkrétně odpovídá za výběr, jmenování, financování a hodnocení znalostních a inovačních společenství EIT, kde podniky, vzdělávání a výzkum úzce spolupracují s cílem zajistit inovace a podnikání. EIT má v rámci programu Horizon Europe rozpočet ve výši přibližně 3 miliardy eur a novou strategii pro své činnosti na období 2021 až 2027. Výběrové řízení až na sedm nových členů správní rady EIT začíná touto výzvou k vyjádření zájmu. Každý člen má čtyřletý mandát a členové jsou jmenováni za svou osobu, jednají nezávisle a ve veřejném zájmu. Po ukončení výzvy dne 29. října 2021 se vyhodnotí podání a provede se pohovor s uchazeči s nejvyšším bodovým ohodnocením. Řídící výbor poté připraví užší seznam kandidátů, kteří budou navrženi jako noví členové. Správní rada EIT tento užší seznam posoudí a schválí a předá Evropské komisi. Noví členové správní rady budou jmenováni rozhodnutím Komise. Ve svých jmenováních bere Komise ohled na rovnováhu mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem, inovacemi a obchodními zkušenostmi, jakož i na genderovou a geografickou vyváženost.

Zdroj: ZDE.