Nástroj pro půjčky ve veřejném sektoru

Rada Evropy přijala nařízení o půjčkách ve veřejném sektoru

Ty budou nástrojem mechanismu spravedlivého přechodu, klíčovou součástí Evropské zelené dohody, která zajistí, že v úsilí EU o dosažení klimatické neutrality do roku 2050 nezůstane nikdo pozadu. To umožňuje členským státům dokončit své programy hospodářské a sociální podpory v regionech nejvíce postižených změnou klimatu. Přijetí navazuje na politickou dohodu dosaženou spolutvůrci právních předpisů v dubnu 2021 a představuje poslední krok legislativního postupu. Poskytne podporu územím uvedeným v územních spravedlivých přechodových plánech. Celkově se očekává, že nástroj v příštích 7 letech zmobilizuje veřejné investice ve výši 18 až 20 miliard eur. Nástroj se konkrétně zaměřuje na veřejné subjekty a vytváří preferenční podmínky půjčování pro projekty, které nevytvářejí dostatečné příjmy, aby byly finančně životaschopné. Skládá se z kombinace grantů z rozpočtu EU a půjček poskytovaných EIB. Grantová podpora bude přidána k půjčce Evropské investiční banky (EIB) a sníží finanční zátěž pro příjemce a zvýší atraktivitu příslušných investic. Poradenská podpora bude příjemcům poskytována prostřednictvím poradenského centra zřízeného v rámci InvestEU. První výzvy k předkládání návrhů v rámci nástroje by měly být vyhlášeny ve druhé polovině roku 2021.

Zdroj: ZDE.