Největší evropská továrna na výrobu vodíku je v provozu

Nachází se v Severním Porýní-Vestfálsku a je součástí největší německé rafinerie

Továrna disponuje největším zařízením na PEM elektrolýzu v Evropě. Jedná se o proces, kdy dochází k rozkladu vody na vodík a kyslík za použití polymerní membránové technologie. Továrnu vybudovala společnost Shell za podpory Evropské komise. Z důvodu neustále rostoucí poptávky po uhlíkově neutrálním vodíku má zařízení ambici do roku 2024 svou kapacitu zdesetinásobit. Pokud se ovšem pilotní projekt ukáže jako úspěšný. Nynější objem zeleného vodíku čítá 1 300 vyrobených tun ročně za podmínky, že elektrolyzér bude mít přísun dostatečného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů. Vyrobený vodík poputuje zejména do rafinérií, kde pomůže v transformaci fosilního průmyslu.  Jeho kapacita ani zdaleka nestačí na to, aby pokryla nároky samotného Německa, jehož spotřeba se podle odhadů bude pohybovat okolo 1,7 milionu tun vodíku ročně. Případné navýšení kapacity výroby na 100 MW bude možné pouze tehdy, pokud bude továrna financována jak ze zdrojů Společného podniku pro palivové články a vodík, který za celým projektem stojí, tak z veřejné podpory, bez níž by projekt nebyl proveditelný.

Zdroj: ZDE.