Hodnotící kritéria pro nadcházející výzvu EIT

Byla zveřejněna hodnotící kritéria výzvy EIT z oblasti kulturních, kreativních a průmyslových odvětví

Hodnotící kritéria výzvy EIT k předkládání návrhů 2021 pro novou znalostní a inovační komunitu EIT v kulturních a kreativních odvětvích a průmyslových odvětvích (CCSI) vycházejí ze zásad stanovených v nařízení o EIT a jsou v souladu s posláním EIT, které zajišťuje, že vybraný návrh přinese všechny prvky, které tvoří úspěšnou znalostní a inovační komunitu EIT. Výzva k podávání návrhů bude zveřejněna v říjnu 2021 s termínem pro podání přihlášek v březnu 2022. Spojením kulturních a kreativních organizací, organizací vysokoškolského vzdělávání a výzkumu v celoevropském inovačním ekosystému do nového znalostního a inovačního společenství EIT má přinést inovativní řešení, která pomohou odvětvím a průmyslovým odvětvím stát se silnějšími a odolnějšími. Hodnotící kritéria naleznete ZDE.

Zdroj: ZDE.