111 milionů eur na výzkum uhlí a oceli

Evropský parlament podpořil návrh Komise na zisk více prostředků pro výzkumný program uhlí a oceli

Prostředky povedou ke sladění výzkumu programu s cíli ekologizace výroby oceli a dekarbonizace ekonomiky. Evropská komise doposud využívala výnosy z aktiv Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) na podporu výzkumných projektů v ocelářském a uhelném odvětví částkou 40 milionů eur ročně. Po snížení výnosů aktiv ESUO vyzvala Komise členské státy, aby rozhodly o financování nových zdrojů, aby zajistily vyšší a spolehlivější zdroj financování. V plánu je také prodej některých aktiv, rozšíření investic do cizích měn a směna obchodovaných a podílových fondů, aby se do roku 2027 dosáhlo roční alokace 111 milionů eur. Parlament tento plán podpořil a nyní se čeká na schválení členskými státy. Uhlí a ocel jsou základními kameny EU. V roce 1951 podepsalo šest zemí Smlouvu o Evropském společenství uhlí a oceli, aby se na tato odvětví vztahovala společná sada pravidel. Vzhledem k tomu, že platnost smlouvy skončila v roce 2002, Komise každoročně vynakládá 40 milionů eur prostřednictvím Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (RFCS) na podporu výzkumných projektů.  V roce 2021 byla veškerá aktiva a pasiva ESUO převedena do EU, přičemž Komisi byla ponechána odpovědnost za likvidaci zbývajících úvěrových a výpůjčních operací a správu ostatních aktiv ESUO v likvidaci. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám a vyčerpaným zdrojům bude dle Komise však obtížné dosáhnout dostatečné návratnosti investovaných aktiv.

Zdroj: ZDE.