Mise Clean Hydrogen

Evropská komise se zavázala ke spolupráci na misi Clean Hydrogen v rámci druhé fáze Mission Innovation

Ke spolupráci se spolu s Komisí zavázaly také Austrálie, Kanada, Čína, Chile, Indie, Německo, Maroko, Itálie, Rakousko, Saúdská Arábie, Norsko, Spojené království USA a Korejská republika. Cílem mise Clean Hydrogen je do roku 2030 snížit náklady na čistý vodík, a to na 2 USD pro koncového uživatele a vybudovat po celém světě nejméně 100 rozsáhlých integrovaných vodíkových údolí – tj. integrovaných vodíkových hodnotových řetězců zahrnujících výrobu, skladování a distribuci vodíků koncovým uživatelům rozmanitými způsoby dopravy ve vymezené oblasti. Mise vytvoří spojenectví mezi zeměmi, podniky, investory a výzkumnými ústavy s cílem urychlit inovace v oblasti čistého vodíku. To bude zahrnovat mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za účelem dalšího rozvoje čistých vodíkových údolí a urychlení budování globální čisté vodíkové ekonomiky v souladu s evropskými cíli zelené dohody. Mise Clean Hydrogen je zahájena na počáteční období pěti let a v závislosti na dosaženém pokroku může být prodloužena o dalších pět let, aby se podpořilo plnění jejích klíčových cílů do roku 2030. Mission Innovation je globální iniciativa 22 zemí a Evropské komise, která cílí na oživení a urychlení globální inovace v oblasti čisté energie, dosáhnutí průlomů ve výkonu, snížení nákladů a poskytnutí široce dostupných a spolehlivých řešení v oblasti čisté energie.

Zdroj: ZDE.