Změna klimatu stojí více a více životů

Celkem světových 37 % úmrtí má na svědomí změna klimatu v posledních třech dekádách

Všechny kontinenty evidují zvýšení počtu úmrtí ve spojitosti se změnou klimatu, proporcionální rozložení úmrtí se ovšem liší. Velká procenta úmrtí ve spojitosti se změnou klimatu byla zaznamenána v centrální a jižní části Ameriky, zejména v Guatemale a Kolumbii, více než 50 % úmrtí bylo zaznamenáno na Blízkém východě, v Kuvajtu, Íránu, Filipínách a v Jihovýchní Asii. Mnohem menší procentní zastoupení evidujeme v Kanadě, Spojených státech a Evropě. Výzkum počítal s daty ze 43 zemí od roku 1991 do roku 2018 a modeloval svět bez oteplování, které vidíme nyní (cca o 1,1 °C). Rozdíl byl využit k odhadu počtu úmrtí souvisejících s klimatem. Vědci vzali v úvahu také různou adaptabilitu lidí na zvýšenou teplotu, do výzkumu zahrnuli 732 míst, takže zvýšení teploty například „usmrtilo“ více lidí v Berlíně než v Johannesburgu. Vědci předpokládají, že skutečná čísla úmrtí budou mnohem vyšší: data z teplem nejvíce zasažených regionů, jako je Afrika a Indie nebyla dostupná, navíc výzkum se zaměřoval pouze na čtyři nejteplejší měsíce v každé zemi a v některých zemích nejsou dostupná ani data o počasí (a vlnách tepla).

Zdroj: ZDE.