Ministři vědy se zavazují zlepšit kariéru výzkumníků

Program „Talent tracker“ bude sledovat mobilitu a pracovní podmínky v rámci kroků, které zatraktivňují vědeckou kariéru

Ministři EU pro výzkum se v zavázali zvýšit přitažlivost kariéry ve výzkumu a zlepšit cirkulaci mozků v Evropě a vyzývají členské státy a Evropskou komisi ke společnému přístupu. To bude zahrnovat zavedení systému EU pro sledování mobility talentů, hodnocení pracovních podmínek a podporu rovnosti žen a mužů a mezigenerační rovnosti. Současně se požaduje, aby aliance evropských univerzit sloužily jako testovací základny pro nové náborové programy, školení, kariérní rozvoj a systémy odměn. Mnoho výzkumných pracovníků v celé Evropě bojuje s nejistými pracovními smlouvami, špatnou jistotou zaměstnání a omezeným kariérním postupem. Tyto problémy byly dále zhoršeny pandemií COVID-19. To vše pro Evropu ztěžuje získávání a udržení talentů, což ovlivňuje kvalitu výzkumu v EU. Komise již pracuje na splnění požadavků ministrů. Nejprve musí sestavit taxonomii pro výzkumné kariéry, aby EU měla společný rámec pro diskusi a hodnocení situace v různých zemích, poté Komise připraví novou Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a nový kodex chování pro jejich nábor, který stanoví pravidla a povinnosti výzkumných pracovníků i jejich zaměstnavatelů. Připravené materiály nebudou závazné, ale budou sloužit jako základ pro společný evropský přístup ke zlepšování kariéry ve výzkumu.

Zdroj: ZDE.