7,9 miliard eur pro Obranný fond

Evropský parlament odsouhlasil 7,9 miliard eur na podporu společných obranných projektů výzkumu a vývoje

V příštích sedmi letech bude Evropský obranný fond (ERF) pokrývat projekty společně odsouhlasené členskými státy a slučitelné s obrannými prioritami Unie, jak jsou definovány v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky. Fond bude financovat projekty spolupráce zahrnující alespoň 3 účastníky z nejméně 3 členských států, poskytovat spolufinancování společných prototypů a podporovat přeshraniční aktivity malých a středních podniků, např. zajištění vyššího financování projektů, které se týkají těchto společností. Až 8 % fondu bude navíc věnováno rušivým technologiím a dalších 10 % bonusu na způsobilé projekty vypracované v rámci stálé strukturované spolupráce (PESCO). Evropský obranný fond bude prvním programem EU na financování společných projektů výzkumu a vývoje v oblasti obrany. Stane se společným nástupcem Programu rozvoje evropského obranného průmyslu (EDIDP) a Přípravné akce pro obranný výzkum (PADR), což jsou dva pilotní programy zaměřené na projekty spolupráce evropského obranného průmyslu zahájené v rámci současného víceletého finančního rámce.

Zdroj: ZDE.