Pracovní skupina pro podporu ženských inovátorek

Evropská komise zřídila skupinu na podporu žen v prostoru výzkumu a inovací

První setkání s Evropskou skupinou žen v rizikovém kapitálu, komunitou ženských investorek, která se snaží vybudovat aktivní síť pro ženy profesionálky a posílit účast žen v odvětví rizikového kapitálu v Evropě, se uskutečnilo 28. dubna 2021. Skupina sdružuje 23 vedoucích odborníků a zástupců z členských států EU a jejím úkolem je usilovat o inkluzivnější a genderově vyváženější inovační ekosystém. V rámci programu Horizon Europe je zvyšování účasti žen a podpora rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích prioritou. Aby byly způsobilé pro program, musí veřejné orgány, výzkumné instituce a instituce vysokoškolského vzdělávání mít zaveden plán rovnosti žen a mužů. Další související novou iniciativou v rámci programu Horizont Evropa je nedávno ohlášená iniciativa „Women TechEU“, která bude podporovat začínající technologické podniky vedené ženami. Nově vzniklá pracovní skupina má doplnit toto úsilí i práci Evropské rady pro inovace podporou účasti žen v ekosystému start-upů a inovací v Evropě. Všechna tato úsilí souvisí se závazky k posílení rovnosti žen a mužů a začlenění v Evropě v rámci obnoveného Evropského výzkumného prostoru a v synergii s Evropským vzdělávacím prostorem.

Zdroj: ZDE.