Horizon Europe přijat parlamentem

Spolu s výzkumným programem přijal Evropský parlament rovněž strategickou agendu EIT

Plenární zasedání drtivou většinou schválilo dne 27. dubna 2021 nařízení o programu Horizon Europe, rovněž také zvláštní program Horizon Europe pro inovační program EU na období 2021-2027. Zveřejnění prvních výzev k předkládání návrhů v rámci programu Horizont Evropa se očekává na konci května. Parlament se také dohodl na aktualizovaném strategickém programu výzkumu a inovací Evropského technologického institutu. Nové priority EIT na období 2021–2027 budou přispívat k realizaci cílů a politik EU, jako jsou například: Evropská zelená dohoda; Evropský plán obnovy po COVID; strategie pro malé podniky a průmysl; strategická autonomie Unie a Cíle udržitelného rozvoje OSN. Tato ustanovení mají zajistit větší flexibilitu pro znalostní a inovační společenství, která se zabývají obnovou COVID-19, rozšířit geografické pokrytí znalostních a inovačních společenství, překlenout rozdíly ve financování mezi západními a východními členskými státy EU a více se zaměřit na projekty zahrnující malé a střední podniky.

Zdroj: ZDE.