Plán k rizikům umělé inteligence

Evropská komise navrhla nová pravidla a opatření k minimalizaci rizika při užívání umělé inteligence

Právní rámec spolu s koordinovaným plánem s členskými státy pro umělou inteligenci (AI) cílí na zaručení bezpečnosti a základních práv občanů i podniků a zároveň chce posílit zavádění AI, investic a inovací s ní spojených po celé EU. Koordinovaný plán, který byl aktualizován, využije finance z programů Digitální Evropa, Horizon Europe i financování z Nástroje pro oživení a odolnost, aby: vytvořil podmínky pro rozvoj a využívání umělé inteligence prostřednictvím výměny poznatků o politikách, sdílení dat a investic do kritických výpočetních kapacit; podpořil špičkovou úroveň umělé inteligence „from lab to the market“ vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru, budováním a mobilizací výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a zpřístupňováním testovacích a experimentálních zařízení a center pro digitální inovace pro malé a střední podniky a orgány veřejné správy; zajistí, aby umělá inteligence fungovala pro lidi a byla silou ve společnosti; pomůže vybudovat strategické vedení v odvětvích a technologiích s velkým dopadem, včetně životního prostředí, a obrátí pozornost k příspěvku AI k udržitelné výrobě, zdraví rozšířením přeshraniční výměny informací, veřejného sektoru, mobility, vnitřních věcí a zemědělství a robotiky.

Zdroj: ZDE.