EU Open for Business: A New Compass for SMEs Online Event

Otevírá se registrace na webináře, které mají pomoci malým a středním podnikům v otázkách podnikání, financí a duševního vlastnictví v EU

Evropský tým IP helpdesk a Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské Komise pořádají vzdělávací kampaň „EU Open for Business“. Vzdělávací aktivity se uskuteční prostřednictvím webinářů od 26. do 28. května 2021. Pomoci mají malým a středním podnikům orientovat se v různých dostupných nástrojích a mechanismech pro podnikání, finance a duševní vlastnictví v EU. Vlastníci malých a středních podniků se také dozví užitečné tipy a rady v otázkách podnikání na jednotném trhu EU, finanční podpory EU pro malé a střední podniky, duševního vlastnictví a jak ho chránit, programu Erasmus pro mladé podnikatele, přístupu na nové trhy v EU i mimo ni, či iniciativy CASSINI a toho, jak mohou malé a střední podniky využívat vesmírná data až na zem. Registrace se otevírá dnes, tj. 26. 4. 2021.

Zdroj: ZDE.