Advanced Grants 2020

Evropská rada pro výzkum vyhlásila vítěze své soutěže Advanced Grants 2020

Celková finanční alokace 507 milionů eur se rozdělí mezi 209 předních výzkumníků a výzkumnic. Podpořeny budou projekty z mnohých odvětví a budou se zabývat například: spojitostí mezi obezitou a rakovinou slinivky břišní; hrozbami, které představují viry na člověka přenášené divokými zvířaty; počítačovými čipy inspirovanými neuronovými sítěmi v mozku; či novými způsoby výstaveb budov budoucnosti. Podporu obdrží univerzity a výzkumná zařízení ze 14 členských zemí Evropské unie a Spojeného království. To je největším příjemcem v počtu grantů (celkem 51), dalšími příjemci jsou výzkumníci z Německa (40 grantů), Francie (22 grantů), Nizozemí (17 grantů) a Rakouska (12 grantů). V rámci Advanced Grants se každoročně zvyšuje podíl žen mezi výzkumníky. Od roku 2014, kdy byl zahájen program Horizon 2020 se jejich podíl zvýšil z 10 na 22 % v roce 2020. Žádosti o podporu v rámci Advanced Grants 2020 pochází z 22 % od ženských výzkumnic, 23 % grantů bylo uděleno ženám.

Zdroj: ZDE.