LERU vytvořila skupinu pro udržitelnost

Bude řešit důležité otázky nejen oblasti udržitelnosti pro její členy

Liga evropských výzkumných univerzit (LERU) tak reaguje na rostoucí význam otázek udržitelnosti. Členové LERU jsou již hluboce zapojeni do udržitelnosti prostřednictvím svých výukových, výzkumných a vývojových aktivit a jsou si vědomi své role při zakládání inovativních společností zelené ekonomiky. Mnohé univerzity již přeneslo myšlenky udržitelnosti do svých areálů a kampusů, vystavělo uhlíkově neutrální budovy, vybudovalo ekologické dopravní plány a recyklační iniciativy. Ad hoc skupina pro udržitelnost umožní univerzitám společně diskutovat o otázkách společných zájmů a sdílet své zkušenosti. Kromě těchto diskusí bude úkolem skupiny také zajímat se o finance. Možné předměty k diskusi zahrnují inovativní pobídky ke změně politiky zadávání veřejných zakázek na univerzitách, strategie vyrovnání emisí uhlíku a udržitelné přístupy k renovaci budov. Je pravděpodobné, že se skupina bude zabývat udržitelností investičních portfolií univerzit, například prostřednictvím etických investic, odprodeje fosilních paliv a podpory pozitivních univerzitních startupů. Vytvoření skupiny je také reakcí na rostoucí význam udržitelnosti v politikách Evropské unie, zejména prostřednictvím Zelené dohody EU. Ta již ovlivňuje univerzity, například v prioritách stanovených pro výzkumný a inovační program Horizon Europe, ale LERU má zájem sledovat, jak se udržitelnost stává součástí průřezové otázky politiky EU.

Zdroj: ZDE.