3,4 miliardy eur nejen pro vesmírný výzkum

Nejnovější pracovní program průmyslového výzkumu má financovat také komunikační technologie, kvantové výpočty a zelenou výrobu

Program počítá s 15 výzkumnými výzvami s celkovou alokací 3,4 miliard eur určenými na podporu přechodu k digitální a zelené ekonomice a strategické evropské autonomie. Nejnovější verze návrhu Horizon Europe pro digitální, průmyslový a vesmírný výzkum nastiňuje šest hlavních cílů: vedení v klimaticky neutrálních průmyslových hodnotových řetězcích; větší samostatnost v klíčových hodnotových řetězcích; digitální suverenita; rozvoj bezpečné a datově agilní ekonomiky; navazování na stávající investice do systémů satelitní navigace a pozorování Země; a vytváření technologií zaměřených na člověka. Tomuto klastru bude přiděleno v následujících dvou letech celkem 724 milionů eur na digitalizaci odvětví výroby a stavebnictví a snížení jejich uhlíkové stopy. Výše zmíněné výzvy upřednostní zejména projekty výzkumu a vývoje velmi blízké trhu, přispívající k novým centrům aplikací oběhového hospodářství, jako je recyklace odpadu a pomoc průmyslovému přechodu na obnovitelnou energii. Evropské společnosti dlouhodobě zaostávají za USA a Čínou v zavádění nových digitálních technologií, vyčleněné finance ve výši 759 milionů eur na výzkumné a vývojové projekty by měly Unii pomoci v rozvoji vlastních digitálních technologií a posílit tak evropskou autonomii a pomoci dostat se Unii na úroveň srovnatelnou se světovými lídry. 346 milionů eur by mělo jít na projekty výzkumu a vývoje, které mají společnostem v EU pomoci standardizovat a sdílet průmyslová data.

Zdroj: ZDE.