ERC zveřejnila kalendář výzev

Evropská rada pro výzkum zveřejnila předběžný kalendář výzev

ERC upozorňuje, že vzhledem k zahájení nového rámcového programu se data od předchozích let mohou lišit. Pracovní program na rok 2022 však ještě nebyl schválen. Může tedy dojít i ke změně samotných dat na rok 2022. Současný kalendář vypadá následovně: výzva Starting Grant je pro rok 2021 otevřena od 25. února 2021 s možností podávání žádostí o podporu do 8. dubna 2021 s alokací 619 milionů eur. Pro rok 2022 se výzva otevře 23. září 2021 s ukončením příjmu žádostí 13. ledna 2022 a alokací 757 milionů eur. Pro Consolidator Grant je výzva pro rok 2021 otevřená od 11. března 2021 s možností podávat návrhy do 20. dubna 2021 a alokací 633 milionů eur, pro rok 2022 se výzva otevře 19. října 2021 a uzavře 17. března 2022 s alokací 784 milionů eur. Advanced Grant výzva se pro rok 2021 otevře 20. května 2021 s ukončením příjmu žádostí 31. srpna 2021 a alokací 626 milionů eur, pro následující rok se otevře 20. ledna 2022 a uzavře 28. dubna 2022 s alokací 561 milionů eur. Výzva Synergy Grant se otevře 15. července 2021 s ukončením příjmu žádostí 10. listopadu 2021 a alokací 300 milionů eur. A konečně Proof of Concept výzva se otevře 15. července 2021 a 16. listopadu 2021 s možností podávat žádosti o podporu do 14. října 2021, respektive 15. února, 19. května a 29. září 2022, každá výzva bude alokována 25 miliony eur.

Zdroj: ZDE.