Roční program Erasmus+ přijat

Evropská komise přijala první pracovní program pro Erasmus+ 2021-2027

Program disponuje rozpočtem 26,2 miliard eur, který je doplněný o téměř 2,2 miliardy eur z vnějších nástrojů EU. Bude financovat projekty vzdělávací mobility a přeshraniční spolupráce pro více než 10 milionů občanů Unie všech věkových skupin. Program si klade za cíl být ještě inkluzivnější a podporovat digitální a zelený přechod stanovený v Evropském vzdělávacím prostoru, dále program podpoří odolnost systému vzdělávání a odborné přípravy v rámci pandemie. Zveřejněny byly již také první výzvy programu Erasmus+. 70 % rozpočtu tvoří mobilita (studijní pobyty v zahraničí, stáže, výměny zaměstnanců atp.), investice ale navíc připadnou i na projekty přeshraniční spolupráce, jako je spolupráce vysokoškolských institucí (např. Iniciativa evropských univerzit).

Zdroj: ZDE.