Budoucí obchodní strategie EU

Evropská komise stanovila směr obchodní politiky EU pro nadcházející roky, bude otevřená, udržitelná a asertivní

Směr politiky odráží koncept otevřené strategické autonomie a staví na otevřenosti EU k přispívání k hospodářskému oživení s pomocí podpory zelené a digitální transformace. Obnovuje se záměr posílit multilateralismus a reformovat pravidla globálního obchodu v oblasti udržitelnosti a spravedlnosti. EU bude připravena také zaujmout asertivnější postoj při obraně svých zájmů a hodnot, a to i prostřednictvím nových nástrojů. Ve středu zájmu stojí podpora udržitelnosti a transformace hospodářství na klimaticky neutrální. To ústí v nastavení přísnějších pravidel globálního obchodu a k příspěvku k hospodářskému oživení EU. Strategie volá po reformě Světové obchodní organizace, která by zajistila na světové úrovni zmíněné závazky – zejména v oblasti klimatu, ale také posilnila pravidla pro řešení narušení hospodářské soutěže. Nová strategie by tedy prakticky měla pomoci k dosažení cílů evropské ekologické dohody, odstranit nedůvěryhodné překážky v digitální ekonomice a posilněním obchodních aliancí EU a zaměřením na sousední země a Afriku by měla být EU schopna lépe formovat globální změny. Strategie je založena na široké inkluzivní veřejné konzultaci, která zahrnuje přes 400 příspěvků širokého spektra zúčastněných stran členských zemí a na jejich spolupráci s Evropským parlamentem, vládami, podniky a veřejností.

Zdroj: ZDE.