Výzkum oblasti zdraví dostane letos zřejmě 948 milionů eur

V rámci Horizon Europe se letos vyčlení finance zejména na zotavení po COVID-19

Uniklé návrhy naznačují, že 948 milionů eur bude soustředěno na šest témat („Staying healthy“, „Environment and health“, „Tackling diseases“, „Innovative healthcare“, „Digital tools“ a „Competitive health industry“), jejichž první výzvy by měly být zveřejněny 22. dubna 2021. Výzvy v prvních letech programu se budou zaměřovat na zotavení z pandemie s cílem položit základy odolnější a udržitelnější Unie připravené na budoucí mimořádné situace spojené se zdravím. Komise doufá také v synergie mezi výzkumy z jiných evropských programů a podporu využívání výsledků výzkumu mezi programy, jako jsou EU4Health, Digitální Evropa a strukturální fondy. V roce 2022 by Komise měla vyčlenit 914,3 milionů eur rozložených do devíti výzev, ty doplní letošní projekty a dvě partnerství veřejného a soukromého sektoru. Výzvy na toto období by měly být zveřejněny 6. října 2021 s ukončením příjmu žádostí 21. dubny 2022. Žádosti v rámci dvoufázových výzev budou muset být předkládány do 1. února 2022 pro krátkou žádost a do 6. září 2022 pro úplný návrh.

Zdroj: ZDE.