5 milionů eur na výzkum úpravy genomu v zemědělství

Finance zřejmě poputují na projekty zaměřené na pochopení výhod a rizik technologií pro úpravu genomu v zemědělství

Finance budou podle uniklých návrhů poskytovány z výzvy programu Horizon Europe. Tato iniciativa podporuje plán „Farm to Fork“, který cílí na snížení užívání hnojiv o 30 % a přeměnu 25 % zemědělské půdy na ekologické zemědělství. Plán přichází poté, co loni ministři zemědělství EU vyzvali Komisi, aby umožnila užívání nových inovativních přísad a technik za účelem podpory udržitelné výroby potravin. Samozřejmě poté, co se prokáže bezpečnost těchto postupů a přísad pro člověka, zvířata i životní prostředí. V současné době však přesné šlechtění rostlin úpravou genomu není možné – rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2018 podléhá směrnici EU z roku 2001, která zakazuje geneticky modifikované organismy. Plánovaných 5 milionů eur tvoří jen malou část z téměř 1,83 miliard eur vyčleněných na šestý klastr programu Horizon Europe pro potraviny, biohospodářství, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí na roky 2021 a 2022. Zveřejnění oficiálních programů se očekává koncem dubna. Výzkumní pracovníci ve 120 institucích z oblasti výzkumu vyzvali prostřednictvím zprávy Evropské federaci akademií věd v roce 2020 EU ke zrušení omezení týkajících se geneticky modifikovaných plodin a umožněné použití úpravy genomu. Zde uvádí, že změna politiky by pomohla Evropě vyvinout produktivnější plodiny, které jsou šetrnější ke klimatu a odolnější, a přinesla by EU aktuální informace o nejnovějším vědeckém vývoji.

Zdroj: ZDE.