COVID a věda

Probíhající pandemie má na svědomí nejen lidské životy, ale i odliv financí a talentů z jiných výzkumů a nepřesnosti v publikacích

Koronavirová pandemie měla a stále má za následek nevídanou spolupráci vědecké sféry. Výzkumní pracovníci po celém světě se snaží přijít na možnosti účinné léčby, ochrany lidského zdraví a způsobu, které by navrátily běžné společenské a ekonomické fungování. Koronavirus ovlivnil sektor vysokých škol, výzkumníků z oblasti jak přírodních, tak společenských věd, poskytovatelů prostředků na výzkum, média, odborné a vědecké časopisy. Na výzkum koronaviru se vynaložilo jen v Evropě již 137,8 milionů eur, některé organizace financující výzkum se přesměrovaly výhradně na programy výzkumů a řešení pandemie. Ostatní vědecká témata jako například globální oteplování, produkce potravin, výzkum rakoviny, znečištění ovzduší a změna klimatu jsou odsouvána do pozadí. Dalším problémem je, že některé organizace se snaží získat větší šanci na finanční prostředky na projekty obecného zájmu tím, že téma propojí s COVID-19. V souvislosti s virem je evidován také velký odliv talentů z různých odvětví právě k jeho výzkumu a přibývá také nepřesností u vědeckých kapacit, které publikují mimo svůj obor a přispívají tak k pracím o koronaviru, což má za následek nekvalitní výzkum či šíření nepřesných informací.

Zdroj: ZDE.