Veřejná konzultace o právních závazcích obnovy přírody

EK zahájila online veřejnou konzultaci k právním závazným cílům EU v oblasti obnovy přírody

Online konzultace byla zahájena 11. ledna 2021. Obnova poškozených ekosystému se řadí ke klíčovým strategiím EU v oblasti biologické rozmanitosti a Zelené dohody. Jejím cílem je zvýšení biologické rozmanitosti, zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu, předcházení a snížení dopadů přírodních katastrof a v neposlední řadě také zlepšení monitorování ekosystémů. Připomínky veřejné konzultace společně s posouzením dopadů na podporu rozvoje cílů obnovy přírody a potenciálních environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů budou tvořit východisko pro předložení návrhu právně závazných cílů EU v oblasti obnovy přírody, který Evropská komise předloží do konce roku 2021. Konzultace zůstane otevřena do 5. dubna. Zahájení konzultace se kryje se summitem One Planet organizovaným Francií, OSN a Světovou bankou, který se letos zaměřuje na biologickou rozmanitost.

Zdroj: ZDE.