Pátá monitorovací zpráva o integraci SSH v H2020

Evropská komise zveřejnila zprávu o integraci sociálních a humanitních věd (SSH) v programu Horizon 2020

Za účelem kvalitního sledování této problematiky se zkoumají různé aspekty – rozpočet pro partnery SSH (Social Sciences and Humanities), kvalitativní aspekty, výkon příslušných disciplín a sektorů nebo zastoupení zemí jak v pozici účastníků, tak i koordinátorů projektů. Zpráva ukazuje, že od zahájení programu bylo dosaženo v mnoha oblastech kvantitativního pokroku. Na druhou stranu je ovšem stále nutné vyvinout větší úsilí ke zlepšení kvality integrace SSH. Ze zprávy vyplývá, že v roce 2018 mělo 65 % projektů kvalitní integraci SSH, podíl projektů s nedostatečnou integrací SSH se snížil na 11 % projektů. Projekty s tématy označenými SSH narostly ze 113 v roce 2017 na 130 v roce 2018. 391 projektů bylo financováno pod tímto tématem v roce 2018 oproti 262 z roku 2017. Celkový rozpočet se zvýšil z 1,2 miliard eur z roku 2017 na 1,9 miliard eur v roce 2018, z něj 415 milionů eur putovalo partnerům SSH (nárůst oproti roku 2017 byl 272 milionů eur). Srovnatelných výsledků bylo dosaženo v oblasti podílů projektů s partnery SSH (86 %), v zapojení partnerů (26 %) a podílu na rozpočtu (22 %). Pole působnosti zprávy se v rámci H2020 postupně rozšířilo – zahrnoval Evropskou radu pro výzkum, FET (Future Emerging Technologies), MSCA (akce Marie Skłodowska-Curie), výzkumné infrastruktury a SwafS (Science with and for Society).

Zdroj: ZDE.