První investice nového fondu EIC

EK oznámila první kolo přímých kapitálových investic prostřednictvím nového fondu Evropské rady pro inovace (EIC)

Investice obdrží 42 vysoce inovativních začínajících malých a středních podniků. Společně obdrží kapitálové financování ve výši 178 milionů eur, jejichž účelem bude rozvoj průlomových inovací v oblasti zdraví, vyspělé výroby, oběhového hospodářství atp. Investice do kapitálu doplní financování z grantu poskytnutého prostřednictvím EIC Akcelerátoru. Cílem je podpořit růst společností. Jedná se o vůbec první případ kapitálového (kvazikapitálového) financování začínajících společností doplněného o granty, které Komise provedla. Investice do kapitálu se bude pohybovat od 500 000 eur až do výše 15 000 000 eur na jednoho příjemce, přičemž očekávaný podíl na vlastnictví se bude pohybovat mezi 10 a 25 %. První společností, jež podepsala investiční dohodu s fondem EIC, je francouzská inovativní společnost CorWave. Zaměřuje se na zavedení nového standardu v péči o pacienty s život ohrožujícím srdečním selháním. Obdržela investici 15 milionů eur z fondu EIC, což mělo za následek mobilizaci investorů, kteří se spojili za francouzskými malými a středními podniky. To vyústilo v investici 35 milionů eur pro CorWave. V současné době dochází k finálním krokům uzavírání dohod s dalšími cílovými společnostmi, jako jsou například nizozemský Hiber, irský GEOWOX LIMITED, francouzský XSUN či islandská EPI-ENDO PHARMACEUTICALS EHF.

Zdroj: ZDE.