Vakcína Moderny schválena Komisí

Evropská komise udělila podmíněné rozhodnutí o registraci vakcíny proti COVID-19, kterou vyvinula společnost Moderna

Stala se tak druhou vakcínou proti koronaviru registrovanou v EU. Povolení následovalo po vědeckém doporučení a důsledném posouzení bezpečnosti, kvality a účinnosti této látky Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Povolení je schváleno také členskými státy. Žádost o registraci společnost Moderna předložila již 30. listopadu 2020, EMA téhož měsíce zahájila příslušné kontroly údajů, bezpečnosti a účinnosti. Spolu s Výborem pro humánní léčivé přípravky posléze EMA doporučila formální podmíněné rozhodnutí o registraci. To je regulačním mechanismem EU, které usnadňuje přístup k lékům na neuspokojené medicínské potřeby pacientů EU a jeho přínos pro zdraví a včasná dostupnost pacientům převyšuje rizika schválení na základě méně komplexních dat. Vakcína Moderny je založena na mediátorové RNA (mRNA), jejíž vlastností je schopnost přenosu pokynu DNA do systémů na výrobu buněčných proteinů. Ve vakcíně mRNA tyto pokyny produkují neškodné fragmenty viru, které lidské tělo používá k budování imunitní odpovědi k prevenci nebo boji proti chorobám. Když je osobě podána vakcína, její buňky si přečtou genetické pokyny a vytvoří protein na vnějším povrchu viru, který vir používá ke vstupu do buněk těla a k vyvolání nemoci. Imunitní systém člověka pak bude s tímto proteinem zacházet jako s cizím a vytvoří proti němu přirozenou obranu - protilátky a T buňky. Očekává se, že Moderna dodá asi 160 milionů dávek vakcíny v prvních třech čtvrtinách roku 2021. Tyto dávky přibydou k 300 milionům dávek vakcíny distribuovanými společností BioNTech a Pfizer.

Zdroj: ZDE.